9_TEST

ZEMĚPIS 13. 6. 2019

Vědomostní část: základní geografické pojmy – rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka, délka, významné rovnoběžky, poledníky vč. jejich zeměpisné polohy; světadíly, oceány; důležitá čísla spojená s planetou – povrch, poloměr, …; vysvětlit důležité pojmy spojené s politickým zeměpisem – uspořádání států z hlediska moci, hlavy státu, …; poznat významné světové státníky a zařadit je ke státu; významné státy světa zařadit ke kontinentu, kde leží.

Práce s atlasem, praktická část: čtení informací z klimadiagramu, slepá mapa s atlasem, vyhledávání pomocí atlasu

Test je povinný ke klasifikaci, úspěšné splnění testu je 50%.