Bezpečné chování v online prostředí…

Vážení rodiče, přikládám informace ohledně prevence rizikového chování v kyberprostoru – text je převzatý ze stránek https://prevencekriminality.cz/

V návaznosti na uzavření škol, přechod na online výuku a další omezující opatření zahrnující i omezení činnosti kroužků nebo sportovních klubů ve vnitřních prostorech, je velice pravděpodobné, že  děti tráví více času doma v online prostředí. Rádi bychom v rámci prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru upozornili na publikaci „Bezpečně v kyber“, která přehledným a srozumitelným způsobem seznámí čtenáře se základy bezpečného chování v online prostředí, a dvě doporučení pro rodiče, týkající se online her a sextingu, které zpracoval Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů z Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (viz níže)…

Bezpečně v kyber! – brožura
Hrejte bezpečně – letáček
Sledujte, co děti sledují – letáček