Den památky obětí komunistického režimu 2019

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, který působil v obci Číhošť).
Příběh Josefa Toufar je podrobně popsán v knize Čihošťský zázrak.

V souvislosti s tímto výročím bych ráda zmínila jednu osobu, kterou mnozí z nás poznali, protože zde, na naší škole nějakou dobu působil. Byl to pan Zdeněk Adamec. Zdeněk Adamec byl politický vězeň, vyšetřovanec StB a nepřítel socialistického lidu, jak ho označoval tehdejší státní režim.

Problémový učitel

Zdeněk Adamec se narodil 9. února 1934 v Praze. Do jeho života velmi krutě zasáhla padesátá léta minulého století. Už na Drtinově gymnáziu v Praze zažil, jak komunistický režim dokáže zacházet se svými odpůrci. Jeho spolužačkou a dobrou kamarádkou totiž byla Jana Horáková, dcera popravené Milady Horákové. O sedm let později se sám dostal do spárů komunistické justice. Po maďarských událostech se podílel na sepsání dokumentu odsuzujícího zásah v Maďarsku a podporujícího budoucnost našeho státu bez vedoucí úlohy komunistické strany. Ten měl být doručen do Rádia Svobodná Evropa. V červenci 1957 ho za to Krajský soud v Ústí nad Labem poslal pro velezradu na osm let do vězení. Po odvolání mu trest snížili na čtyři roky. Více než dva a půl roku pak strávil v nápravně pracovním táboře u uranových dolů v Bytízu. V roce 1960 ho propustili na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky. Čtyři roky pak pracoval jako kulisák v Národním divadle, než se mu podařilo vrátit do školství. Na základní škole ve Štěchovicích učil více než dvacet let. Kvůli příteli Vilému Hejlovi ho v roce 1977 předvolali na stanici StB v pražské Bartolomějské ulici. Chtěli po něm spolupráci, což rezolutně odmítl. Školský úřad mu pak zakázal vyučovat občanskou výchovu a dějepis. Po pádu komunismu se stal na rok ředitelem štěchovické školy. V druhé polovině života žil v malé vesnici Hamry na Prostějovsku, kde se ve svém ateliéru věnoval malování obrazů navazujících na kubistické a futuristické pojetí figurální kompozice. Zdeněk Adamec zemřel 2. září roku 2017.

Ještě předtím s námi stihl oslavit významné výročí naší školy.

Autorem černobílé fotografie je bývalý žák naší školy pan Mgr.Jiří Soukup,DiS.

Autor fotografie:

Mgr.Jiří Soukup,DiS.