DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ VSTUPU TŘETÍCH OSOB DO BUDOVY ZŠ ŠTĚCHOVICE

Dle aktualizovaného „SEMAFORU“, který vypovídá o epidemiologické situaci v jednotlivých oblastech republiky, se náš okres vyskytl v ZELENÉM PÁSMU.

Manuál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19“ doporučuje omezit zbytný pohyb třetích osob v prostorách školy.

Proto na dobu neurčitou s okamžitou platností pozastavuji všechny zájmové aktivity, které se obvykle v naší škole konají (zájmové kroužky pořádané cizími organizacemi).

Forma organizace třídních schůzek zákonných zástupců žáků 6. ročníku bude upřesněna v pondělí.