Ekokom a naše škola

Vážení rodiče, 

rádi bychom vás informovali o tom, že jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Tonda Obal na cestách od společnosti Ekokom.

Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.

Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Tonda Obal nás navštíví 30.5.2019. Je to den, kdy celosvětově začíná Týden udržitelného rozvoje a kdy se u nás ve škole budeme následující dny věnovat i mimo jiné problematice odpadu. 

Program, který děti čeká je níže uveden:

Tonda Obal starší – průvodce školním vzdělávacím programem

 

1. úroveň

1-3.tř. ZŠ

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.
2. úroveň

4-6.tř. ZŠ

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
3. úroveň

7-9.tř. ZŠ

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

 

Tonda Obal nás již nyní provází problematikou odpadů na chodbách školy a to díky materiálům, které jsme od společnosti v rámci projektu dostali. Můžete se ve škole potkat s označenými koši na tříděný odpad a s přehlednými nástěnkami. 

Pro bližší informace můžete kliknout na odkazy níže uvedené. 

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.rodice.tonda-obal.cz/cz/informace-o-trideni-odpadu

https://www.ucitele.tonda-obal.cz/vzdelavaci-cile/

 

Badatelský klub již jejich stránky opakovaně využil a opravdu jsou moc hezky zpracované.