ETUR 2019 – “Společně a zodpovědně”

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celoevropského projektu o udržitelném rozvoji. Akce pod názvem “Společně a udržitelně” probíhaly v termínu 30. 5. – 5. 6. napříč celou školou.

Žáci 7. třídy se zaměřili na problematiku energií, pitné vody a odpadů.

Žáci 8. třídy se už zaměřili na složitější problematiku a snažili se najít zajímavá řešení. Zpracovávali témata jako vesmírný odpad, antibiotika, alternativní stavební materiály nebo palmový olej.

Nakonec všichni své téma zpracovali ve formě plakátu, který představili ostatním spolužákům.