Mikuláš u druháků

 

Dnes naši třídu navštívil Mikuláš a několik andělů s čerty.
Bylo sice pár hříšníků, ale písničkou jsme to napravili a hodný Mikuláš nás odměnil balíčkem dobrot z velkého koše. Celý den jsme si povídali o Mikulášovi, četli jsme o jeho historii, plnili jsme mikulášské úkoly, vyplňovali pracovní listy,
luštili zašifrované věty. Odevzdali jsme obrázky k soutěži o nejpovedenější čertisko. Den jsme si krásně užili. Můžete se podívat zde: http://Gws)z0ibezY#Y*XpiX99sycX