PŘIJATÝ ŽÁK OD 01. 09. 2022

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání byl od 01. 09. 2022 přijat žák s tímto registračním číslem: 

2022A007.