Chceme znovu sportovat – rekonstrukce zdevastované tělocvičny povodní v červnu 2013

CMYK2-1024x780

Nadace ČEZ pravidelně vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů. V rámci této výzvy podala naše škola hned začátkem července žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci tělocvičny.
Správní rada schválila přidělit naší škole nadační příspěvek v celkové výši 250 000 Kč. Díky tomuto příspěvku a dále příspěvku od zřizovatele mohla být rekonstrukce provedena v celkovém rozsahu (výroba a montáž nové sportovní podlahy, výroba a montáž nového obložení stěn a vymalování stěn).
Veškeré práce byly dokončeny 14. 10. 2013 a tělocvična mohla od tohoto dne znovu sloužit svému účelu, tedy sportu, a to jak našim žákům při hodinách tělesné výchovy, tak i širší veřejnosti (sportovním klubům, pohybovým kroužkům či rodinám) v odpoledních či večerních hodinách.
Celkové náklady na tyto práce činily 558 826,40 Kč, z toho nadační příspěvek 250 000 Kč a příspěvek od zřizovatele 308 826,40 Kč.
Na závěr snad zbývá už jen jediné.
Děkujeme

Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy