Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou

Propagační leták OP (ve formátu PDF)

Prezentace projektu (ve formátu PDF)
Tento projekt probíhal za partnerství s Mateřskou školou Štěchovice, jíž se udržitelnost také bezprostředně dotýká. V letošním školním roce jsme byli ve třetím roce udržitelnosti tohoto projektu.  Díky finančnímu příspěvku od našeho zřizovatele mohly být na Základní škole ve Štěchovicích opět uskutečněny tyto aktivity:

  1. V září proběhl týdenní stimulační kurz pro všechny žáky prvního ročníku, tedy dvou prvních tříd, pod vedením třídních učitelek Mgr. Lucie Dražilové,  Bc. Anny Suchomelové a za pomoci asistentky paní Špínové. Tento týden napomohl žákům ke správnému školnímu rozjezdu a rodičům a třídním učitelkám poskytl přehled o druzích individuálních potřeb, případně nutnosti speciálně pedagogického vedení pro jednotlivé děti.
  2. Po celý školní rok byla poskytována speciálně pedagogická péče žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují třídy prvního stupně naší školy. Tuto péči  jim poskytovala v ranních – nultých hodinách speciální pedagožka Mgr. Lucie Dražilová, která při své práci s některými dětmi využívala Feurstainovu metodu. Dovednost využívat tuto metodu, jako účinného nástroje osobnostního rozvoje dětí, získala v rámci intenzivního školení, které bylo uskutečněno během realizace výše zmiňovaného projektu.
  3. 13. května proběhl seminář pro rodiče našich současných i budoucích žáků a také pro každého zájemce z řad veřejnosti na téma Výuka matematiky na 1. stupni podle profesora Hejného. Seminář proběhl pod vedením RNDr. Ivany Koutské a Mgr. Jany Beránkové. Jeho snahou bylo odbourat mýty a předsudky o této metodě, vysvětlit práci s touto metodou a její účinky na rozvoj logiky a utváření matematických představ u dětí.
  4. V červnu proběhl týdenní relaxační kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami napříč třídami prvního stupně opět pod vedením Mgr. Lucky Dražilové, za pomoci Bc. Anny Suchomelové a asistentky paní Špínové. Jeho cílem bylo děti po náročném a pro ně vyčerpávajícím školním roce zrelaxovat, pomoci jim zhodnotit uplynulý školní rok a připravit je na prázdninový odpočinek tak, aby byl pro ně co nejúčinnější.