Naučit se učit se

V období od 3.1.2013 do 20.6.213 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy účastní projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence), registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0218, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie.

Absolvují 12 hodinový kurz klíčové kompetence k učení s využitím pracovních sešitů Ostrovní dobrodružství a dalších materiálů dodaných společností www.scio.cz, s.r.o.

Koordinátor projektu: Mgr. Dana Kopecká

Informace k projektu