OP VK – počáteční vzdělávání – zvyšování kvality ve vzdělávání

Propagační leták OP (ve formátu PDF)
15. 7. 2015 vyhlásilo MŠMT další výzvu z OP VK, tentokrát na podporu rozvoje kutikulární reformy škol a školských zařízení a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízení. My jsme do našeho projektu zařadily šablonu na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, jejímž cílem je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. V případě potřeby též dovybavíme naši dílnu potřebnými nástroji. Jako druhou šablony jsme zvolili šablonu s názvem Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy, jejíž podstatou je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově. Opět se jedná o projekt, který musí být realizován a vyhodnocen do 31. 12. 2015. Závěry o schválení předložených projektů zatím nejsou známy.