Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

MŠMT vyhlásilo dotační program č. j.: MSMT2157/2015-1, který měl podpořit zabezpečení škol a školských zařízení proti možnému vnějšímu ohrožení žáků, pobývajících v budově a na pozemku školy. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme žádali o podporu na vybudování části nového oplocení, hlavních vrat a jejich dálkového ovládání tak, aby se na pozemek školy dostali jen povolaní lidé. Ze Středočeského kraje bylo vyhověno pouze čtyřem žadatelům a my jsme mezi nimi bohužel nebyli. Celkem MŠMT schválilo udělení dotace 66 školám a školským zařízení z celé České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ).