ŠD – Úplata za školní družinu

Vážení rodiče, po odevzdání přihlášky do ŠD můžete již uhradit úplatu za školní družinu. Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ). Úplatu možno hradit září-prosinec, tj. 1.120,- Kč a leden-červen, tj. 1.680,- Kč nebo měsíčně. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny.

Též upozorňujeme, že do naplnění kapacity ŠD zbývá pouze 7 míst.