Voda je vzácná

V rámci ETUR 2019 jsme se letos věnovali vodě. V dvoudenním projektu si žáci uvědomili, jak je voda důležitá pro život, odkud se bere do domácnosti, jak se pitná voda upravuje a kam se po použití vrací. Žáci pracovali ve skupinkách. V úvodu vytvořili pojmovou mapu o důležitosti vody pro život. Přemýšleli také o tom, jaké by to bylo, kdybychom jeden den byli doma bez vody. Další informace získali z pracovních listů, do kterých si odpovědi museli vyhledat v připravených kartičkách. V závěru si napsali i krátký testík.