VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE – SDÍLENÝ LOGOPED, KONZULTANT MAP IV

MAS Dolnobřežansko, o.p.s. jako realizátor projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Černošice“ vyhlašuje
výběrové řízení na pozice viz přiložené letáky: Sdílený logoped MAP IV, Konzultant MAP IV