Výlet do Koněprus 2 + 3. třída

Dne 7.6. 2022 jsme za mírného deště vyjeli na celodenní plánovaný výlet do Koněprus.

Cílem naší geologické expedice byla prohlídka krápníkových Koněpruských jeskyní a návštěva naleziště v Houbově lomu přímo pod východem z jeskyně. Je zde možné sbírat zkameněliny – tedy otisky pravěkých organismů zachovaných v kameni. Sběr je povolený jen v suti (ve volně ležících úlomcích vápence). To ale vůbec nevadí, suti je v lomu velké množství a i zkameněliny se zde vyskytují velmi hojně. Stačí se pozorně dívat na zem, případně otáčet úlomky vápence ,ve kterých se zkameněliny nacházejí jsou z období prvohor – konkrétně z období pravěku odborně zvané devon (stáří až 400 milionů let) a ačkoliv to může být někomu divné, jsou to mořské vápence. Vznikaly na dně teplého mělkého moře, které se zde tehdy nacházelo – zdejší vápence i horniny v širším okolí se zkamenělinami mořských živočichů jsou toho důkazem.

Takže – po výstupu z autobusu začal déšť sílit a když jsme došli k jeskyním, tak už pořádně lilo. Všichni dostali úkol – „modlit“ se za slunce! Po prohlídce nejen, že déšť neustal, ale naopak ještě zesílil. 
Najedli jsme se pod slunečníky místního občerstvení, zakoupili jsme suvenýry a pomalu jsme si chystali kladívka na naleziště. Paní učitelka ještě stihla od místního vedoucího vyprosit několik krásných klencových krystalů kalcitu do školní sbírky. Na naleziště jsme nakonec šli a bylo plno hezkých nálezů zkamenělin. Výlet jsme si užili!