ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

aktuální informace najdete v rubrice Pro rodiče – Budoucí prvňáci