Zážitkové bubnování v ŠD

V pondělí 15.5. proběhla ve školní družině akce Zážitkové bubnování na indiánské bubny. Spolu s dětmi tvořil pan bubeník na buben zvuk větru, kapek deště, dupání medvěda,… Také děti seznámil s dalšími hudebními nástroji – píšťalami, zvonky, slunečním bubnem. Děti si akci užily.